BISC

Objavljeno: 26.9.2011. u 12:40
Autor: IPNG
|

Poslovno inovacijsko potporni centar (BISC)

BISC : Poslovno inovacijsko potporni centar (BISC)
Poslovno inovacijsko potporni centar se razvija u okviru programa razvoja tehnologijske infrastrukture TEHCRO.


OPĆI CILJ PROJEKTA:

Doprinos održivom regionalnom razvoju i unapređenju konkurentnosti poslovnoga sektora, stvaranjem poslovnog okruženja pogodnog za razvoj inovativnog poduzetništva zasnovanog na znanju i novim tehnologijama, kao i razvoju ljudskoga kapitala.


VIZIJA:

BISC je međunarodno priznati potporni centar za razvoj inovativnog poduzetništva zasnovanog na znanju i novim tehnologijama.

Specifični ciljevi projekta odnosili bi se na osiguravanje preduvjeta za:

  • stvaranje tehničke i infrastrukturne potporne strukture međunarodno priznatog potpornog centra za razvoj inovativnog poduzetništva zasnovanog na znanju i novim tehnologijama;
  • razvoj tehnološkog potencijala i potencijala znanja u regiji,
  • razvoj partnerstva i organizacijsko unaprjeđenje s ciljem osiguravanja visokokvalitetnih usluga i prijenosa "najbolje prakse”.

Glavni akademski partner je Strojarski fakultet iz Slavonskoga Broda.

Provedbeni partneri: Grad Nova Gradiška, AREA Science Park - Trst, Italija, Razvojna agencija IAL Friulia Venezia Giulia, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora te Brodsko-posavska županija.


Promo video: Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. - Dan otvorenih vrata


BISC komponente:
Strojevi i mjerna oprema - IPNGStrojevi i mjerna oprema - IPNG

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2250 kb

Datum objave: 26.9.2011.