Ipng.hr 

BISC

 

Trening centar za nove tehnologije

Trening centar za nove tehnologije

Trening centar za nove tehnologije : Trening centar za nove tehnologije
Trening centar za nove tehnologije nudi osnovnu i naprednu obuku u korištenju CNC (Computer Numerical Control) i CAD (Computer Aided Design) tehnika te je opremljen sa suvremenim strojevima za CNC obradu metala i drveta. Trening programi iz područja obrade metala uključuju teoretski dio i praktični rad s CNC strojevima za tokarenje i glodanje, završni ispit i certifikaciju, dok trening program iz područja obrade drveta obuhvaća teoretski dio i praktični rad na CNC obradnom centru, kanterici i raskrajaču. Centar također nudi osnovni i napredni trening u mjernim tehnikama vezanim za obradu metala.


Trening u području CNC obrade metala

Osnovni trening program
Osnovni trening program obuhvaća: osnove CAD tehnika i CNC tehnologije, CNC operacije tokarenja i glodanja – osnove programiranja, praktični rad s CNC strojevima za tokarenje i glodanje, konačni ispit i izdavanje certifikata. Planirano trajanje navedenog stručnog osposobljavanja je 80 sati.

Napredni trening program
Trening se temelji na primjeni CAD/CAM softverskih rješenja za trodimenzionalno modeliranje dijelova. Također, obuhvaća virtualno kreiranje modela dijelova, završnu obradbu te proizvodnju na suvremenim CNC strojevima. Stručno osposobljavanje obuhvaća: osnove trodimenzionalnog modeliranja i proizvodnje u CAM softveru, vizualiziranje/simuliranje procesa, DNC komunikaciju između računala i stroja, proizvodnju dijelova na CNC stroju, vježbu/kontrolu – trodimenzionalno modeliranje, CAM softver. Planirano trajanje navedenog stručnog osposobljavanja je 80 sati.

Trening u području tehnika mjerenja u obradi metala

Osnovni trening program
Standardni trening u području tehnika mjerenja obuhvaća: upoznavanje s mjernom opremom, vanjsko mjerenje strojno izrađenih dijelova, unutarnje mjerenje strojno izrađenih dijelova, kontrolu hrapavosti površine dijelova i ispitivanje tvrdoće materijala. Planirano trajanje navedenog stručnog osposobljavanja je 20 sati.

Napredni trening program
Napredni trening program iz područja mjernih tehnika obuhvaća: upoznavanje s trodimenzionalnom mjernom opremom, tehnike trodimenzionalnog mjerenja, softver za kontrolu trodimenzionalnog mjerenja, unutarnje mjerenje zaobljenih strojno izrađenih dijelova. Planirano trajanje navedenog stručnog osposobljavanja je 40 sati.

 

Trening u području CNC obrade drveta

Osnovni trening program

Osnovni trening program obuhvaća: osnove CAD tehnika i CNC tehnologije, CNC operacije glodanja – osnove programiranja, praktični rad s CNC strojevima za obradu drveta, završni ispit i izdavanje certifikata. Planirano trajanje navedenog stručnog osposobljavanja je 80 sati.

Napredni trening program

Trening se temelji na primjeni CAMPUS CAD/CAM softverskog rješenja za programiranje proizvodnje i simuliranje rada na stroju, te praktične izrade gotovog proizvoda na suvremenim CNC strojevima za obradu drveta. Stručno osposobljavanje obuhvaća: osnove dizajniranja, programiranja i proizvodnje u CAM softveru, vizualiziranje/simuliranje procesa, rad s CNC obradnim centrom, ljepilicom rubova (kantirkom) i raskrajačem. Planirano trajanje navedenog stručnog osposobljavanja je 80 sati.


Strojevi i oprema dostupni u Trening centru za nove tehnologije:

 • DMG DMU 40 MONOBLOCK – univerzalni CNC obradni centar (detalji, video)
 • TESA MICRO-HITE 3D DCC – 3D koordinatni mjerni uređaj (detalji, video)
 • FARO GAGE standard – mjerna ruka (detalji, video)
 • TESA VISIO 200 – uređaj za optičko mjerenje (detalji, video)
 • ETALON DUROMASTER 200 RB – uređaj za mjerenje tvrdoće (detalji)
 • TESA HITE plus M 400 – visinomjer (detalji, video)
 • TESA RUGOSURF 10 G – uređaj za mjerenje hrapavosti (detalji)
 • ZOLLER "smile" 400 - uređaj za prednamještanje i umjeravanje alata (detalji, video)
 • HOLZ-HER Pressure Beam Saw CUT 6010 – CNC raskrajač (detalji, video)
 • HOLZ-HER Edge Bander AURIGA 1308 – CNC ljepilica rubova (kantirka) (detalji, video)
 • HOLZ-HER Machining Center PRO-MASTER 7018 – CNC obradni centar (detalji, video)


Više informacija:

Zdravko Zaužel, bacc. ing. mech.
E-mail: zdravko.zauzel@ipng.hr
Tel.: +385 (0)35 332 219
Mob.: +385 (0)91 335 9914