Gospodarstvo

Osnovni statistički i ekonomski podaci

Gospodarstvo : Osnovni statistički i ekonomski podaci


Osnovni demografski i ekonomski pokazatelji Brodsko - posavske županije i grada Nova Gradiška

Republika Hrvatska

Brodsko – posavska županija

Grad Nova Gradiška

Površina (km²)

56.594

2.034

49,58

Stanovništvo (2011.)

4.284.889

158.575

14.229

           Žene

2.218.554

81.460

7.512

           Muškarci

2.066.335

77.115

6.717

Gustoća naseljenosti (stan/km²)

75

77

287

Prosječna starost stanovništva

41

40

41

Indeks starenja stanovništva (%)

115,03

96,5

110,1

Radno sposobno stanovništvo

3.728.258

138.102

12.307

Pravne osobe (aktivne)

139.630

2.293

244

Obrt i slobodna zanimanja

88.160

2.553

331

Broj zaposlenih

1.395.116

28.910

4.087

Broj nezaposlenih

324.324

18.066

5.153

Stopa nezaposlenih (%)

18,9

31,9

32,3

Prosječna mjesečna bruto plaća (€)

1.024

858

815

Prosječna mjesečna neto plaća (€)

711

619

588

Bruto društveni proizvod (mil. € )

44.441

919

-

BDP po stanovniku (€)

10.057

5.357

-

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske


Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom i udio Brodsko - posavske županije u USD (2011.)

Republika Hrvatska

Brodsko – posavska županija

Ukupna razmjena

36.082.423.624

419.931.764

Izvoz

13.374.825.355

171.289.402

Uvoz

22.707.598.269

248.642.362

Saldo

-9.332.772.914

-77.352.960

Pokrivenost uvoza izvozom

58,90

68,89

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
Obrada: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod

 

Robna razmjena Brodsko-posavske županije po zemljama namjene-porjekla (2011.)

Izvoz

Uvoz

Saldo

USD

Udio u izvozu %

USD

Udio u uvozu %

USD

ŽK Slavonski Brod

171.289.402

100,00

248.642.362

100

-77.352.960

Zemlje EU

116.910.765

68,25

194.860.375

78,37

-77.949.610

Zemlje EFTA-e

3.812.140

2,23

6.523.309

2,62

-2.711.169

Zemlje CEFTA-e

37.393.042

21,83

19.707.383

7,93

17.685.659

Zemlje OPEC-a

542.406

0,32

5.292.846

2,13

-4.750.440

Ostale europske zemlje

1.663.131

0,97

1.548.108

0,62

115.023

Ostale azijske zemlje

2.965.334

1,73

344.945

0,14

7.456.816

Ostale afričke zemlje

7.801.761

4,55

14.834.872

5,97

-11.869.538

Ostale američke zemlje

123.213

0,07

5.430.725

2,18

-5.307.512

Oceanijske zemlje

77.610

0,05

99.799

0,05

-22.189


Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
Obrada: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod

 

Najveći trgovinski partneri Brodsko-posavske županije (2011.)

IZVOZ

USD

%

Francuska

24.711.709

14,43

Bosna i Hercegovina

23.112.743

13,49

Austrija

19.697.131

11,50

Njemačka

18.847.371

11,00

Italija

15.383.502

8,98

UVOZ

USD

%

Finska

57.158.740

22,99

Njemačka

37.964.698

15,27

Italija

19.702.450

7,92

Mađarska

15.377.289

6,18

Španjolska

8.324.012

3,35

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
Obrada: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod

 

Inozemna izravna ulaganja u Republiku Hrvatsku (po zemljama porijekla) u milijunima € za 2011. godinu

Zemlja

Iznos

Udio %

Ukupno

1.080,2

100,0

Nizozemska

263,7

24,4

Austrija

223,1

20,7

Njemačka

222,2

20,6

Luksemburg

161,6

14,9

Mađarska

102,3

9,5

Izvor: Hrvatska narodna banka

Obrtništvo i malo poduzetništvo

Gospodarstvo : Obrtništvo i malo poduzetništvo

Obrtništvo i malo poduzetništvo je svakako jedan je od najznačajnijih i najdinamičnijih segmenata gospodarstva Grada Nova Gradiška. Udruženje obrtnika Nova Gradiška, koje okuplja i koordinira rad obrtnika, okuplja oko 850 obrtnika s 1.100 zaposlenih. Izgradnjom komunalne i poslovne infrastrukture u Zoni malog gospodarstva, kreditnim programima, profesionalnom potporom obrtnicima i malim poduzetnicima, poticajima i olakšicama za njihova ulaganja, stvaramo mogućnosti za značajno unapređenje poslovanja obrtništva i malog poduzetništva.

Slavonija slad d.o.o.

Gospodarstvo : Slavonija slad d.o.o.
Belgijska tvrtka Bortmalt investirala je tijekom 2001.godine 25 mil EUR u novu tvornicu za proizvodnju pivarskog slada. Visoka tehnologija, kvalitetna sirovina i kvalificirana radna snaga osiguravaju visoku kvalitetu proizvoda i usluga. Tvrtka širi poslovanje, kupnjom PPK, Nova Gradiška, i na primarnu biljnu proizvodnju s prvenstvenom orijentacijom na proizvodnju sjemenskog ječma, te suradnju s obiteljskim gospodarstvima.

Plin projekt d.o.o.

Gospodarstvo : Plin projekt d.o.o.
Tvrtka Plin projekt d.o.o. specijalizirana je za distribuciju plina, a tijekom proteklih godina proširila je svoju djelatnost na veći dio središnje i istočne Hrvatske. U protekloj godini tvrtka je investirala oko EUR 20 mil u razvoj poslovanja. Izgradnjom plinovoda Lipovljani-Novska-N.Gradiška, tijekom 2003. Godine, osigurana je opskrba zemnim plinom grada Nova Gradiška, te omogućene značajne uštede gospodarstva i građana. Saznajte više na Plin projekt d.o.o. stranicama.

TANG d.d.

Gospodarstvo : TANG d.d.
TANG d.d. nastavlja dugu tradiciju metaloprerađivačke industrije grada. Proizvodni program uključuje industrijske otkivke, alate, dijelove za poljoprivredne strojeve te automobilsku industriju.

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :