Ipng.hr 

Industrijski park

 

Poticaji i olakšice za ulaganja

Lokalni poticaji i olakšice za investicijske projekte

Poticaji i olakšice za ulaganja : Lokalni poticaji i olakšice za investicijske projekte

U cilju poticanja ulaganja u gospodarske projekte Grad Nova Gradiška će ulagaču, ovisno o vrijednosti ulaganja i broju novozaposlenih, uz poticaje i olakšice na državnoj razini, osigurati slijedeće poticaje i olakšice:

 • davanje u zakup, davanje prava građenja, prodaja ili davanje na korištenje nekretnina ili drugih infrastrukturnih objekata u vlasništvu Grada po poticajnim uvjetima
 • oslobađanje od gradskih poreza, komunalne naknade i komunalnog doprinosa
 • stručnu pomoć u planiranju, pripremi i realizaciji projekata
 • osiguranje povoljnih kreditnih sredstava

 

Početna cijena infrastrukturno opremljenog zemljišta u Industrijskom parku Nova Gradiška iznosi:

25 kn/m²

Za projekte od posebnog značaja, s obzirom na planiranu vrijednost ulaganja, planirani broj novozaposlenih i dinamiku ulaganja, moguće je utvrditi i posebnu cijenu.

 

OSLOBOĐENJE OD GRADSKIH POREZA, KOMUNALNE NAKNADE I DOPRINOSA

Grad Nova Gradiška će osloboditi ulagača ili postojeću pravnu i fizičku osobu koja zapošljava nove djelatnike, djelomično ili u potpunosti, obveze plaćanja gradskih poreza, komunalne naknade i komunalnog doprinosa na slijedeći način.

 1. KOMUNALNA NAKNADA
 2. Ulagača koji uloži više od EUR 150.000 i zaposli najmanje 5 radnika biti će oslobođen obveze plaćanja komunalne naknade kako slijedi:

   - Potpuno oslobođenje u 1. godini investicije i novog zapošljavanja
   - 50% u 2. godini nakon ulaganja i novog zapošljavanja
   - 25% u 3. godini nakon ulaganja i novog zapošljavanja

 3. KOMUNALNI DOPRINOS

Ulagače u proizvodno prerađivačke kapacitete koji kumulativno zadovoljava slijedeće uvjete biti će oslobođen plaćanja obveze komunalnog doprinosa kako slijedi:

Vrijednost ulaganja Broj zaposlenih Oslobađanje
270.000 7 25 %
1.150.000 15 50 %
4.300.000 30 75 %
6.700.000 60 100 %

Državni poticaji i olakšice za investicijske projekte

Poticaji i olakšice za ulaganja : Državni poticaji i olakšice za investicijske projekte

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN br. 111/12 i 28/13) i odnose se na investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Poticajne mjere su:

 1. poticaji za mikro poduzetnike,
 2. porezni poticaji,
 3. carinski poticaji,
 4. poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom,
 5. poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom,
 6. poticajne mjere za:
  1. razvojno-inovacijske aktivnosti,
  2. aktivnosti poslovne podrške i
  3. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti,
 7. poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta i
 8. poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte.


Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koja izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000 € i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000 € i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike

POREZNI POTICAJI

Iznos investicije (mil. €)

Broj novozaposlenih

Razdoblje (godine)

Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine)

Stopa poreza na dobit

<1

5 (3 za mikro)

10 (5 za mikro)

3 (SME), 5 (veliki)

10%

1-3

10

10

3 (SME), 5 (veliki)

5%

>3

15

10

3 (SME), 5 (veliki)

0%


POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Stopa nezaposlenosti po županijama

Poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta

Poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti

Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Dodatne poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti

<10%

10% (max. 3.000€)

+50% (1.500 €)

+25% (750 €)

20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva (max. 0,5 milijuna €) Sva oprema/strojevi moraju biti visoke tehnologije

10-20%

20% (max. 6.000€)

+50% (3.000 €)

+25% (1.500 €)

>20%

30% (max. 9.000€)

+50% (4.500 €)

+25% (2.250 €)POTICAJNE MJERE ZA KAPITALNE TROŠKOVE INVESTICIJSKOG PROJEKTA

Uvjeti za ostvarivanje prava na poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta: investicija u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta.

Županijska stopa nezaposlenosti

Poticaji za kapitalne troškove

Brodsko-posavska županija>20%

Bespovratna novčana potpora u iznosu od 20% opravdanih troškova investicije za:

 • troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili turističkog objekta,
 • troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

(u maksimalnom iznosu 1 milijun EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)POTICAJNE MJERE ZA RADNO-INTENZIVNE INVESTICIJSKE PROJEKTE

Broj novootvorenih radnih mjesta

Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta

100 i više

25%

300 i više

50%

500 i više

100%POTPORA ZA OPRAVDANE TROŠKOVE USAVRŠAVANJA ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi:

 


Posebno usavršavanje

Opće usavršavanje

Veliki poduzetnici

do 25%

do 60%

Srednji poduzetnici

do 35%

do 70%

Mali poduzetnici

do 45%

do 80%


Na internetskim stranicama Agencije za investicije i konkurentnost možete izračunati informativni iznos poticaja s kalkulatorom poticaja.
Poticaji za investicijske projektePoticaji za investicijske projekte

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 64 kb

Datum objave: 19.9.2011.