Ipng.hr 

Opće informacije

Opće informacije

Brodsko-posavska županija

Opće informacije : Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru površine 2.043 km2. U Županiji živi 172.993 stanovnika, a prosječna gustoća naseljenosti je 85 st/km2. Županija se nalazi u području umjerene kontinentalne klime. Bogatstvo voda, šuma i plodno tlo, plovna rijeka i značajni kopneni europski putovi prirodni su preduvjeti za razvoj industrije, poljoprivrede, prometa, trgovine i turizma. U gradovima, Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški živi 79.004 stanovnika (46%), dok u ruralnim sredinama živi 93.989 stanovnika (54%).

Grad Nova Gradiška smješten je na području zapadne Slavonije. U Gradu živi 15.800 stanovnika i centar je područja s oko 60.000 stanovnika. Gospodarske potencijale Grada Nove Gradiške, čine značajni ljudski i prirodni potencijali, te izvanredan geo-prometni položaj. Radna snaga je relativno obrazovana i kvalificirana. Nova Gradiška je smještena na raskrsnici važnih međunarodnih cestovnih (E70) i željezničkih pravaca, telekomunikacijskih sustava i naftovoda, koji povezuju zemlje Zapadne Europe sa zemljama Jugoistočne Europe i Bliskog istoka, što čini osnovu za razvoj Grada kao prometnog, logističkog i distributivnog centra. Značajne šumske i poljoprivredne površine, očuvani prirodni okoliš s relativno niskim stupnjem onečišćenja, čine osnovu za razvoj turizma, ekološke poljoprivrede i šumarstva, te drvo-prerađivačke i prehrambeno-prerađivačke industrije bazirane na visoko kvalitetnoj domaćoj sirovini i dugogodišnjoj tradiciji.