Projekti

PANONSKI ZELENI INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA

Projekti : PANONSKI ZELENI INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA

Naziv projekta:
''Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška''


Cilj projekta:
''Stvoriti jednu od najkonkurentnijih „zelenih" ulagačkih destinacija na području Jugoistočne Europe s ciljem privlačenja visoko kvalitetnih ulaganja zasnovanih na inovacijama, znanju i novim tehnologijama, te s ciljem stvaranja novih radnih mjesta visoke tehnološke razine i dodane vrijednosti, uz osiguranje visoke efikasnosti upravljanja okolišem i resursima.''

Tehnološki Park - BISC Nova Gradiška

Projekti : Tehnološki Park - BISC Nova Gradiška
Naziv Projekta:
„Promicanje razvoja poduzetništva zasnovanog na inovacijama, znanju i novim tehnologijama u Brodsko posavskoj županiji - TEHNOLOŠKI PARK / BISC Nova Gradiška."


Cilj Projekta:
Opći cilj projekta je održiv razvoj i poboljšanje konkurentnosti regije – nova radna mjesta u tehnologiji sekundarnog sektora popunjena visoko kvalificiranom lokalnom radnom snagom. Specifičan cilj projekta jest podrška razvoju inovacija, znanja i tehnologije.


Saznajte više na stranicama TEHNOLOŠKI PARK / BISC Nova Gradiška

Nove vještine za novo zapošljavanje

Projekti : Nove vještine za novo zapošljavanje

Naziv projekta:
"Nove vještine za novo zapošljavanje"

Cilj projekta:
Opći cilj projekta jest novo zapošljavanje te očuvanje postojećih radnih mjesta u Brodsko – posavskoj županiji i to nadogradnjom vještina i znanja radne snage na području novih tehnologija. Specifičan cilj projekta je razvoj sustava nadogradnje vještina radne snage u području novih tehnologija i djelotvornog traženja posla obzirom na potrebe tržišta i trendove u skladu s regionalnim poslovnim potrebama i zahtjevima.

Saznajte više na stranicama Nove vještine za novo zapošljavanje

Integrirani sistem za zapošljavanje mladih u Brodsko-posavskoj županiji

Projekti : Integrirani sistem za zapošljavanje mladih u Brodsko-posavskoj županiji

Naziv projekta:
"Integrirani sistem za zapošljavanje mladih u Brodsko-posavskoj županiji"

Cilj projekta:
Opći cilj projekta jest smanjenje nezaposlenosti mladih u Brodsko-posavskoj županiji. Specifičan cilj projekta je planiranje i implementacija integriranog sustava razvoja mladih, kao i aktivne mjere zapošljavanja ovisno o potrebama tržišta i trendova sukladno regionalnim potrebama i zahtjevima.

Saznajte više na stranicama Integrirani sistem za zapošljavanje mladih u Brodsko-posavskoj županiji

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :