Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Sjedište: II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška
E-mail: info@ipng.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet, 07:00 – 15:00

UPRAVA

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910, +385 (0) 35 359 911

Mob.: +385 (0) 91 335 99 10

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Tel.: + 385 (0) 35 332 000

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

Tel: +385 (0) 35 332 219

Mob.: +385 (0) 98 256 000

 

Mjere za pomoć gospodarstvu pogođenom koronavirusom

  /  Novosti   /  Mjere za pomoć gospodarstvu pogođenom koronavirusom

Mjere za pomoć gospodarstvu pogođenom koronavirusom

Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatska vlada donijeli su niz mjera za pomoć gospodarstvu pogođenom epidemijom koronavirusa.

Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje je objavio mjeru “Potpora za očuvanje radnih mjesta”. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije).

Cilj mjere
Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere
Od 01.03.2020., i dalje, a najduže do 3 mjeseca.
Visina subvencije
Do 3.250 kuna po radniku
Ciljne skupine poslodavaca:
Poslodavci iz sektora:
• djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
• prijevoza i skladištenja
• poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
• radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
• poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
• i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Ciljne skupine radnika
Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca.
• ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.
Visina subvencije:
iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25 posto ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.

Više informacija o mjerama HZZ-a možete pronaći na ovoj stranici https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

Hrvatska vlada je donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, kao što su:

Mjere ministarstva gospodarstva

• Uvođenje dodatnog grace perioda za obvezu očuvanja radnih mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.
• Mogućnost interventnog otkupa viškova, interventna nabava
• Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO):
Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.
Uspostavljanje novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva (brža obrada, poček, niža kamatna stopa).
Kontra garancije za 50% glavnice za obrtna sredstva kredita za turizam (kamatna stopa 0,5%-0,75%-1,0%).


Mjere ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije

• Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000-25000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata na 0,5% – 0,75% – 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.
• Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite sa 30% udjelom obrtnih sredstava ‘ESIF Mikro i Mali zajmovi’ na 0,1 %-0,25%-0,5% ovisno o indeksu razvijenosti koje direktno provodi HAMAG-BICRO.
• Povećanje maksimalne stope jamstva za ‘ESIF pojedinačna jamstva’ za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura) koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.
• Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana– za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
• Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.
• Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.


Mjere Ministarstva financija

• Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja
• Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima
• Mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.

Više o mjerama vlade za pomoć gospodarstvu nalazi se na web stranici www.koronavirus.hr