Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Sjedište: II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška
E-mail: info@ipng.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet, 07:00 – 15:00

UPRAVA

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910, +385 (0) 35 359 911

Mob.: +385 (0) 91 335 99 10

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Tel.: + 385 (0) 35 332 000

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

Tel: +385 (0) 35 332 219

Mob.: +385 (0) 98 256 000

 

Obavijest o obvezi izdavanja e-Računa

  /  Novosti   /  Obavijest o obvezi izdavanja e-Računa

Obavijest o obvezi izdavanja e-Računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Slijedom toga, od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku bit će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-Računom).

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema tvrtki Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Moli se dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

 

Izdavatelj e-Računa ili njegov informacijski posrednik dužni su e-Račun poslati, putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koju vodi FINA.

Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni u Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o. je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi).

Na koji način se otvara servis e-Račun (jer će se samo preko njega moći poslovati s Industrijskim parkom Nova Gradiška d.o.o. (kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

X