Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Sjedište: II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška
E-mail: info@ipng.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet, 07:00 – 15:00

UPRAVA

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910, +385 (0) 35 359 911

Mob.: +385 (0) 91 335 99 10

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Tel.: + 385 (0) 35 332 000

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

Tel: +385 (0) 35 332 219

Mob.: +385 (0) 98 256 000

 

Otvoren natječaj za C prerađivačke industrije!

  /  Novosti   /  Otvoren natječaj za C prerađivačke industrije!

Otvoren natječaj za C prerađivačke industrije!

Otvoren najvažniji natječaj kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za C prerađivačke industrije!

 

Poseban naglasak natječaja je na podržavanju ulaganja u zelene i/ili digitalne tehnologije, jačanju konkurentnosti i poticanju rasta poduzeća kako bi se povećala njihova sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

 

Tvrtka Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. pomaže Vam oko pripreme dokumentacije za prijavu na projekt te provođenju samog projekta.

 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, odnosno prema NKD – C Prerađivačke industrije.

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki „Kriteriji za isključenje“.

Partnerstva i partnerske organizacije bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Raspoloživi iznos natječaja iznosi 1.140.000,00 HRK.
Minimalni iznos pojedinog projekta: 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos pojedinog projekta: 7.500.000,00 HRK.

Potpore se dodjeljuju prerađivačkim industrijama za povećanje proizvodnje, razvoj novih kompetencija, povećanje izvoza, očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta.

 

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI SU SLJEDEĆE:

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.
 • Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.
 • Uvođenje novih zelenih poslovnih modela te poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala
 • Savjetodavne i prateće usluge koje pružaju vanjski konzultanti 
 • Usavršavanje zaposlenika za primjenu novih tehnologija
 • Izrada dokumentacije za uvođenje energetski učinkovitog grijanja i hlađenja i ostale.

 

VRSTE I INTENZITETI POTPORE

 • REGIONALNE POTPORE:

Maksimalan iznos: 7.500.000,00 HRK te intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike

 • POTPORE ZA INOVACIJE PROCESA I ORGANIZACIJU POSLOVANJA

Maksimalan iznos: 3.000.000,00 HRK te intenzitet potpore iznosi 50%

 • POTPORE ZA USAVRŠAVANJE:

Maksimalan iznos: 1.000.000,00 HRK te intenzitet potpore iznosi 60-70%

 • POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-ova:

Maksimalan iznos: 1.000.000,00 HRK te intenzitet potpore iznosi 50%

 • POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS):

Maksimalan iznos: 1.400.000,00 HRK te intenzitet potpore iznosi 50%

 

Za savjete oko natječaja koji može odgovoriti na vaše potrebe te za pripremu dokumentacije kontaktirajte nas na email info@ipng.hr ili telefon 035/359-910.

 

Prijavite se na vrijeme!

 

 

 

X