Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Sjedište: II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška
E-mail: info@ipng.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet, 07:00 – 15:00

UPRAVA

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910, +385 (0) 35 359 911

Mob.: +385 (0) 91 335 99 10

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Tel.: + 385 (0) 35 332 000

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

Tel: +385 (0) 35 332 219

Mob.: +385 (0) 98 256 000

 

Poduzetnici, ovo su najvažnije porezne novosti u 2020. godini

  /  Informacije za poduzetnike   /  Poduzetnici, ovo su najvažnije porezne novosti u 2020. godini

Poduzetnici, ovo su najvažnije porezne novosti u 2020. godini

S početkom nove godine zakonski se primjenjuju porezne promjene koje je hrvatski Sabor odobrio u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja. Donosimo najvažnije porezne novosti u 2020. godini za direktore. Prema našoj procjeni, većina će poduzetnika (uz pretpostavku jednakog prihoda) platiti manje poreza u 2020. godini. Povećava se osnovni odbitak, kao i osnovica više stope poreza na dobit. Smanjuje se i jedna od stopa PDV-a u ugostiteljstvu. Uvode se strože kontrole, a bit će i određenih izmjena kod obveznika fiskalizacije.

Za mlade će se smanjiti obveza kod poreza na dohodak, a najavljeni su i novi neoporezivi izdaci. Bit će strožih kontrola, a izmjene Općeg poreznog zakona vjerojatno će usmjeriti dio paušalaca prema otvaranju j.d.o.o.-a i d.o.o.-a, odnosno zapošljavanju.

Kao što možete vidjeti, porezne novosti u 2020. su brojne i detaljne te su podijeljene u sedam skupina:

  • Nova minimalna plaća za 2020. godinu
  • Nova minimalna plaća i za zaposlenike-članove uprave te direktore
  • Mijenja se Zakon o porezu na dohodak: manje poreza, strože kontrole
  • Mijenja se stopa PDV-a na dio usluga u ugostiteljstvu
  • Mijenja se i Zakon o porezu na dobit: viši prag za stopu od 12 %
  • izmjenama Općeg poreznog zakona propisana nedopustivost korištenja poreznih pogodnosti suprotno svrsi zakona
  • Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom: uskoro računi s QR kodom
X