Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Sjedište: II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška
E-mail: info@ipng.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet, 07:00 – 15:00

UPRAVA

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910, +385 (0) 35 359 911

Mob.: +385 (0) 91 335 99 10

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Tel.: + 385 (0) 35 332 000

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

Tel: +385 (0) 35 332 219

Mob.: +385 (0) 98 256 000

 

Pokretanje poslovanja

  /  Informacije za poduzetnike   /  Pokretanje poslovanja

Pokretanje poslovanja

U skladu s Preporukom 2006/962/EZ  Europskog parlamenta i Europskog vijeća poduzetništvo je jedna od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Poduzetništvo je sposobnost pojedinca da pretvara ideje u djela te podrazumijeva kreativnost, inovativnost, sposobnost razumnog preuzimanja rizika, kao i sposobnost planiranja, organiziranja te vođenja projekata kako bi se postigli određeni ciljevi.

Sve polazi od poduzetničke ideje. No prije ulaska u realizaciju iste neophodno je napraviti istraživanje industrije, proizvoda, usluga…ovisno o vrsti posla kojim se namjeravate baviti. Ukoliko ste u mogućnosti povezati se s profesionalcima, tvrtkama koje djeluju na području vašeg interesa, obvezno iskoristite tu mogućnost.

Poduzetnička ideja značajno ovisi o razlozima koji pojedinca motiviraju na pokretanje poslovanja. Izvori iz kojih ona dolazi mogu biti različiti i kreću se od osobnog interesa osobe koja ga pokreće, prethodnog posla odnosno ranije stečenog radnog iskustva u određenom području, sugestije iz okoline, želje za dokazivanjem, obiteljskog posla, ideja može biti vezana uz obrazovanje i sl., a ponekad je to prepoznata prilika u pravom trenutku.

Poslovnu ideju određuju naši poslovni ciljevi, resursi i kapaciteti te prilike na tržištu. No ona također mora biti usklađena i sa životnom fazom u kojoj se nalazimo u trenutku kada donosimo odluku o pokretanju posla. Životne, obiteljske prilike u velikoj mjeri definiraju i naše poslovne planove.

Za uspješnu realizaciju poduzetničke ideje potreban je poslovni plan koji će takvu ideju detaljno razraditi.

Glavni dijelovi poslovnog plana su:

   1. Opis i analiza postojeće situacije
    2. Organizacijski i marketing plan
    3. Financijski plan

PPIS-P7-Proces-poslonog-planiranja-poslovni-plan-2019

Poslovnim planom, a u dogovoru s knjigovođom, potrebno je provesti detaljnu ekonomsko-financijsku analizu kako bi se provjerila tržišna utemeljenost poslovne ideje.

Elementi koji trebaju biti obuhvaćeni ekonomsko-financijskom analizom su: formiranje ukupnog prihoda, ulaganje u osnovna sredstva i opremu, poslovni rashodi, ulaganja u obrtna sredstva, izvori financiranja i obveze, račun dobiti i gubitka, financijski tijekovi poslovanja, bilanca poslovanja.

Ulazak u svijet poduzetništva sa sobom neizbježno nosi i određeni rizik uspjeha ili neuspjeha poduzetničkog pothvata.

Odličan instrument koji nam može pomoći pri procjeni rizika je SWOT analiza, analiza okruženja i strateških čimbenika.  SWOT je akronim koji stoji za Strenght (snage), Weaknesses (slabosti), Opportunity (prilike), Threats (prijetnje). Važno je da se radi kao matrica jer je tako najpreglednija.

Kada se ispravno koristi, SWOT analiza može pružiti dobru osnovu za formulaciju strategije, te se može koristiti u svim fazama razvijanja poduzetničkog projekta. Trebala bi identificirati prilike koje se ne mogu trenutno iskoristiti zbog nedostatka potrebnih resursa i jedinstvene kompetencije koju poduzeće posjeduje i način na koji ih koristi.

Prilike i prijetnje dio su vanjskog okruženja izvan samog poduzeća i obično nisu unutar kratkoročne kontrole menadžmenta dok se snage i slabosti identificiraju u unutarnjem okruženju. Bit uporabe SWOT-a je razlučiti što je ključno za poduzeće u vremenu analize na način da se prepoznaju ključni strateški čimbenici okruženja upravo tog poduzeća.

Važan dio poslovnog planiranja je marketing plan koji može biti samostalan dokument ili dio poslovnog plana.

Dokazano je da nepostojanje marketinške vizije dovodi do toga da čak oko 80% poduzetničkih projekata propada već u prve tri godine poslovanja. Mnogi poduzetnici prvo odluče krenuti s poslom, a planiranje i osmišljavanje marketinške strategije ostavljaju za poslije. Za uspješno pokretanje i daljnji napredak u poslovanju izrazito je važno ne učiniti takvu početničku pogrešku.

Marketing planom želi se definirati sustav koji će omogućiti učinkovitu prezentaciju i prodaju određenog proizvoda ili usluge potrošačima, kao i stvaranje pozitivnog imidža tvrtke u javnosti.

Stoga nam marketing plan treba pružiti informacije o potrošačima, klijentima, korisnicima, predstaviti postojeću konkurenciju na tržištu, dati relevantne informacije o zakonodavstvu, propisima, stanju tehnologije i drugo.

Kako bi se izradio kvalitetan marketing plan potrebno je poznavati posao čije je pokretanje u planu i sve što utječe na njega. Postoje i određeni koraci čije poduzimanje može u tome pomoći. Naime, prvo je potrebno obaviti ISTRAŽIVANJE putem već spomenute SWOT analize, analize konkurencije, detaljnog opisa vaše ciljane publike (buyer persona) te kakvo je njezino ponašanje dok kupuje odnosno koristi usluge koji vi planirate ponuditi na tržištu.

Idući korak je STRATEGIJA. Kada ste gotovi sa analiziranjem prošlosti i sadašnjosti svojeg posla, konkurencije i korisnika, vrijeme je da pogledate u budućnost! Postavite neke ciljeve, oni su iznimno bitan dio bilo kojeg marketing plana. Izgradite brand, analizirajte svoju online prisutnost ( izrazito bitna u današnje vrijeme). Posljednji korak je STATISTIKA. Ključni indikatori izvedbe (eng.key performance indicators) su specifični za svaki posao ili marketing kampanju. Ovise o vašim ciljevima.
Oni vam pomažu da razumijete ide li vaš marketing plan u pravom smjeru i postoji li nešto za promijeniti.

S posebnim problemima i izazovima u pokretanju poslovanja susreću se mladi koji često zbog nedostatka radnog iskustva nisu dovoljno ozbiljno shvaćeni te im je time otežano pokretanje poslovanja i njegovo financiranje. Bez dostatne financijske potpore nemoguće je pokrenuti poslovanje koje bi bilo održivo. U tim slučajevima važnu, ponekad i ključnu ulogu mogu odigrati državne i europske potpore koje mogu mladoj osobi s razrađenom i dokazano održivom poslovnom idejom olakšati ulazak na tržište. Pored navedenih potpora postoje i brojne organizacije koje služe za pomoć mladim i novim poduzetnicima, kao što su poduzetnički inkubatori, poduzetničke zone, zone malog gospodarstva, tehnološki parkovi,  poslovni centri i sl.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.
U nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obuhvaćeno je sedam mjera aktivne politike zapošljavanja, koje možete pronaći na mrežnoj stranici  http://mjere.hr/

    1. Potpore za zapošljavanje
        1.1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
    2. Potpore za usavršavanje
    3. Potpore za samozapošljavanje
    4. Obrazovanje i osposobljavanje
        4.1. Obrazovanje nezaposlenih
        4.2. Obrazovanje zaposlenih
        4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu
        4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja
        4.5. Aktivacijski programi
    5. Javni rad
    6. Potpore za očuvanje radnih mjesta
        6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva
    7. Stalni sezonac

Prilikom pokretanja poslovanja, pa u određenoj mjeri i tijekom njegovog daljnjeg razvoja, pojavljuju se određene poteškoće. Uglavnom su u pitanju administrativne prepreke. U tom slučaju potrebno je kvalitetno se pripremiti, u svakom trenutku trebate znati što učiniti, kojim redoslijedom i kad, a svu dokumentaciju pripremiti na vrijeme. A zatim naoružati se strpljenjem.

Jedna od poteškoća koje se pojavljuju je i nedostatak edukacija usmjerenih na razvoj poduzetničkih znanja i vještina. Zbog navedenog poduzetnici početnici nalaze se u nepovoljnom položaju. Imaju ideju i volju, ali nemaju znanje koje bi im pomoglo u realizaciji ideje. Zato se poduzetnici moraju okrenuti dodatnoj edukaciji, investirati svoje vrijeme i sredstva kako bi stekli odgovarajuće vještine i znanja koja nisu stečena formalnim obrazovanjem.

Jednom kad je posao pokrenut te krenete nuditi svoje usluge i/ili proizvode na tržištu pojavljuje se pitanje kako ih prodati? Prvenstveno klijenti se moraju uvjeriti da je vaš proizvod upravo ono što ste im obećali. Vrlo je važno biti prepoznatljiv i po mogućnosti ponuditi nešto novo i/ ili bolje.

No pokrenuti i voditi vlastiti posao ima mnoge prednosti. Ako ste poduzetnik imate veću slobodu organizirati si dan po vlastitim željama, slobodu osmišljavanja i provođenja projekata prema svojim vizijama, te rad u nečemu što volite, mogućnost ostvarivanja većih prihoda, uspjeh u poslu vam omogućava da u velikoj mjeri sami birate s kim želite poslovati. Pokretanjem vlastitog poslovanja poduzetnik stvara novu vrijednost za zajednicu u kojoj živi otvarajući radna mjesta i pridonoseći dobrobiti same zajednice.

X