Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Sjedište: II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška
E-mail: info@ipng.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet, 07:00 – 15:00

UPRAVA

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910, +385 (0) 35 359 911

Mob.: +385 (0) 91 335 99 10

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Tel.: + 385 (0) 35 332 000

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

Tel: +385 (0) 35 332 219

Mob.: +385 (0) 98 256 000

 

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA NOVA GRADIŠKA DO 2020. GODINE

Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. izrađivač je aktualne Strategije razvoja Grada Nova Gradiška koja je ključni planski dokument politike lokalnog razvoja u kojemu su sadržani strateški ciljevi, prioriteti i mjere za postizanje održivog društveno – gospodarskog razvoja. Uz djelatnike IPNG-a na izradi Strategije sudjelovali su i članovi radnih skupina koje su bile podijeljene na tri tematska područja – Gospodarstvo; Prostorno planiranje, infrastruktura, promet i zaštita okoliša te Društvene djelatnosti. Kroz sastanke radnih skupina, svoj doprinos izradi ovog strateškog dokumenta dalo je oko 70 građana Nove Gradiške, a o kojima upravo i ovisi proces razvoja grada i realizacija ciljeva definiranih Strategijom.

Strategija razvoja Grada Nova Gradiška sastoji se od analize okruženja, koja obuhvaća pregled trenutnog stanja, postojećih problema i razvojnih potreba grada te daje uvid u postojeće razvojne potencijale, i od programskog dijela u kojemu su definirana 3 strateška razvojna cilja usklađena sa Strategijom Europa 2020. Formulirani ciljevi su sljedeći:

  1. PAMETAN RAST – Povećanje konkurentnosti gospodarstva
  2. ODRŽIV RAST – Učinkovito upravljanje resursima, infrastrukturom i zaštitom okoliša
  3. UKLJUČIV RAST – Unaprjeđenje kvalitete života građana

Ovaj planski dokument izrađen je na temelju koncepta pametnih gradova, kakav i Nova Gradiška teži postati uz djelovanje 6 sinergijskih čimbenika: pametno gospodarstvo, pametno upravljanje, pametna mobilnost, pametan okoliš, pametna zajednica te pametno življenje.

Strategija je dana 03. ožujka 2017. godine usvojena jednoglasnom odlukom 18 gradskih vijećnika na sjednici Gradskog vijeća grada Nova Gradiška. Osim uloge definiranja koncepta budućeg razvoja grada, važnost ovog dokumenta gradski vijećnici prepoznali su i u tome što je Strategija preduvjet kandidiranja Grada na sufinanciranje projekata iz EU fondova.

Cjelokupan dokument dostupan je na stranici Grada Nova Gradiška:

http://novagradiska.hr/dokumenti/strategija-razvoja/

X