Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Sjedište: II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška
E-mail: info@ipng.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet, 07:00 – 15:00

UPRAVA

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910, +385 (0) 35 359 911

Mob.: +385 (0) 91 335 99 10

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Tel.: + 385 (0) 35 332 000

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

Tel: +385 (0) 35 332 219

Mob.: +385 (0) 98 256 000

 

UČENJEM DO ZNANJA – ZNANJEM DO ZAPOŠLJAVANJA

  /    /  UČENJEM DO ZNANJA – ZNANJEM DO ZAPOŠLJAVANJA

Projekt se financira u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz Europski socijalni fond, a bio je prijavljen na Poziv “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III”. 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.117.501,20 HRK

BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.000.000,00 HRK (89% ukupne vrijednosti projekta)

SREDSTVA PRIJAVITELJA: 117.501,20 HRK

PROJEKTNI PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Slavonski Brod 

                                         Obrtnička komora Brodsko-posavske županije

                                         Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška 

                                                                                   

RAZDOBLJE PROVEDBE: 24 mjeseca (04/2019 – 03/2021)

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA:

Razvojem sustava za potporu održivom zapošljavanju ranjivih skupina kroz provedbu projekta „Učenjem do znanja-znanjem do zapošljavanja“, unapređenjem stručnih znanja i vještina 85 polaznika trening programa u skladu s lokalnim i regionalnim razvojnim potrebama te jačanjem samopouzdanja pojedinaca, potaknut će usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada i socijalno jačanje, što će doprinijeti povećanju konkurentnosti gospodarstva i kvalitete života u Brodsko-posavskoj županiji.

Specifični cilj projekta je razvoj sustava za potporu održivom zapošljavanju ranjivih skupina na tržištu rada ulaganjem u nova znanja i vještine u skladu s lokalnim/regionalnim potrebama i zahtjevima što će dovesti do veće konkurentnosti gospodarstva i kvalitete života u Brodsko-posavskoj županiji. Projekt podržava provedbu aktivne politike tržišta rada i  doprinosi smanjenju nezaposlenosti pripadnika ranjivih skupina, promovira i  potiče njihovu integraciju na tržištu rada kroz  povećanje njihove zapošljivosti.

Projektne aktivnosti provodit će  se  kroz  motivacijske radionice (5), radionice Kluba za  zapošljavanje (9) te  programe osposobljavanja i  usavršavanja (7) za  85  pripadnika ranjivih skupina. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti osigurat će  informiranost javnosti o  dobivenoj potpori te  o  potrebi poticanja zapošljavanja ranjivih skupina, a uspostavom web portala osigurat će  se  brza izmjena informacija.

Kao  krajnji rezultat, projekt će  imati pozitivan utjecaj na unapređenje zapošljivosti pripadnika ranjivih skupina koji su u opasnosti od dugotrajne nezaposlenosti.

Ciljne skupine: mladi bez radnog iskustva, žene iznad 45 god., osobe s niskim stupnjem obrazovanja i osobe s intelektualnim poteškoćama (učenici SŠ).

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o.

 

X