Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Sjedište: II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška
E-mail: info@ipng.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet, 07:00 – 15:00

UPRAVA

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910, +385 (0) 35 359 911

Mob.: +385 (0) 91 335 99 10

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Tel.: + 385 (0) 35 332 000

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

Tel: +385 (0) 35 332 219

Mob.: +385 (0) 98 256 000

 

TEHNOLOŠKI INKUBATOR NOVA GRADIŠKA

 

Svrha projekta TEHNOLOŠKI INKUBATOR NOVA GRADIŠKA je razvoj visokokvalitetne poduzetničko poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija temeljenih na inovacijama, znanju i naprednim tehnologijama što omogućava stvaranje visoko kvalitetnih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanje okolišem i resursima.

Projekt se financira u okviru operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 29.847.343,00 HRK, dok je iznos bespovratnih sredstava jednak 19.945.084,25 HRK.

Nositelj projekta je Industrijski park Nova Gradiška d.o.o., dok su partneri na projektu Grad Nova Gradiška i Centar za razvoj Brodsko-posavske županije.

Na projektu aktivno sudjeluju sljedeći suradnici: Brodsko-posavska županija, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška, Tera Tehnopolis d.o.o., Hrvatska gospodarska komora, Zagreb (Županijska komora Slavonski Brod), Obrtnička komora Brodsko-posavske županije, Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška d.o.o.

Trajanje projekta je 18 mjeseci. Projekt se počeo provoditi u rujnu 2017. godine, a njegov završetak planiran je u lipnju 2020. godine.

OPĆI CILJ

Doprinos pametnom i održivom regionalnom razvoju i poboljšanju razine konkurentnosti Brodsko-posavske županije i šire regije razvojem visokotehnoloških tvrtki i privlačenjem ulaganja. Razvojem poduzetničko poslovne infrastrukture te privlačenjem investicija u sektore visoke tehnologije stvaraju se uvjeti za intenzivni razvoj postojećih i osnivanje novih tvrtki.

SPECIFIČNI CILJ

Stvaranje međunarodno prepoznate vrhunske poslovne i ulagačke destinacije i Inkubatora koji pruža ciljane, visokospecijalizirane usluge poduzećima, istraživačkim i obrazovnim institucijama u području razvoja i primjene novih tehnologija, znanja i inovacija u ciljanim industrijskim sektorima. Navedeno će omogućiti jačanje kapaciteta poduzeća za razvoj inovativnih proizvoda i usluga, potaknut će unapređenje konkurentnosti poslovnog sektora te stvaranje i privlačenje inovativnih i tehnološki orijentiranih poduzeća, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanje okolišem i resursima.

CILJANE SKUPINE

Projekt je namijenjen sljedećim ciljanim skupinama:

 • Tehnološki orijentiranim poduzećima
 • Startup – novoosnovanim poduzećima
 • Poduzetničko potpornim institucijama
 • Kreativno-digitalno orijentiranim poduzećima
 • Ostali poslovnim korisnicima uredskog prostora.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

 • Građevinski radovi, nabava opreme i usluga – razvoj visoko kvalitetne poduzetničko poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija temeljenih na inovacijama, znanju i naprednim tehnologijama
 • Razvoj 5 vrsta visokokvalitetnih usluga poslovne podrške: tehnologijske usluge, poslovne i marketinške usluge, usluge predinkubacije i inkubacije, usluge umrežavanja i internacionalizacije poslovanja (EEN), Virtualni inkubator
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom

REZULTATI AKTIVNOSTI PROJEKTA

 • Uspostavljen Tehnološki inkubator – izgrađena i opremljena prostorna i tehnička infrastruktura te uspostavljena efikasna organizacijska struktura TI-ja,
 • Razvijene visokokvalitetne usluge poslovne podrške za razvoj i unapređenje konkurentnosti novih i postojećih tehnološko orijentiranih poduzeća u području naprednog inženjerstva i upravljanja,
 • Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti s ciljem promicanja projekta Tehnološkog inkubatora, informiranja javnosti o društvenoj korisnosti realizacije projekta te uloge EU u financiranju projekta,
 • Projekt je uspješno završen (ostvareni ciljevi projekta) u skladu s planiranim proračunom i u okviru utvrđenog vremenskog okvira.

Pozivamo sve zainteresirane poduzetnike, kao i fizičke osobe s poduzetničkim potencijalom, da ispune zahtjev za iskaz interesa za najam prostora u Tehnološkom inkubatoru Nova Gradiška! Zahtjev možete preuzeti u dokumentima.

X