Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje

Sjedište: II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška
E-mail: info@ipng.hr
Radno vrijeme: Pon-Pet, 07:00 – 15:00

UPRAVA

Tel./Fax: +385 (0) 35 359 910, +385 (0) 35 359 911

Mob.: +385 (0) 91 335 99 10

CENTAR ZA POSLOVNE I MARKETINŠKE USLUGE

Tel.: + 385 (0) 35 332 000

CENTAR ZA INŽENJERING I TEHNOLOGIJSKE USLUGE

Tel: +385 (0) 35 332 219

Mob.: +385 (0) 98 256 000

 

TEHNOPARK BISC

Projekt Tehnopark Nova Gradiška predstavlja prvi korak u razvoju tehnologijskog parka u Novoj Gradiški u pogledu infrastrukture, usluga i kapaciteta za dodatne inicijative za podršku konkurentnosti malim i srednjim poduzetnicima te u svrhu privlačenja budućih ulaganja.

Park je bio usmjeren na sljedeća područja: metalo-prerađivačka industrija, inženjering i auto dijelovi, elektrotehnika, električni uređaji i drvna industrija.

Ukupna vrijednost projekta bila je 1.147.267,20 €, dok su bespovratna sredstva iznosila 803.087,04 €. Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Nositelj projekta bio je Grad Nova Gradiška, dok je ugovorno tijelo bila Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.

Projekt je uključivao aktivno sudjelovanje sljedećih partnera: Brodsko-posavska županija, Industrijski park Nova Gradiška d.o.o., Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod, Obrtnička komora Brodsko – posavske županije, Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška.

Opći cilj projekta bio je doprinos održivom regionalnom razvoju i poboljšanje konkurentnosti regije, u smislu otvaranja novih radnih mjesta u tehnološki intenzivnom sekundarnom sektoru te zapošljavanja visoko kvalificiranih lokalnih radnika.

Specifični cilj projekta bio je podrška razvoju inovacija, znanja i tehnološki baziranog poduzetništva te stvaranje novih poslova visoke dodane vrijednosti.

Ciljane skupine uključivale su male i srednje poduzetnike, studente, radnike i profesionalce, dok su krajnji korisnici bili Grad Nova Gradiška i Brodsko–posavska županija.

Glavne aktivnosti projekta uključivale su: 

 • Uspostava tehničke i organizacijske strukture multi-sektorskog Tehnoparka koja uključuje sljedeće: Trening centar za nove tehnologije, Poslovno-tehnologijski inkubator, Centar za inženjering i tehnologijske usluge te Centar za marketinške i poslovne usluge
 • Uspostava 2 specijalizirana laboratorija za obradu metala i drveta, opremljena suvremenom opremom i strojevima
 • Razvoj suradničke mreže između obrazovnih institucija, institucija za istraživanje i razvoj, poslovnog sektora i javne uprave
 • Dijeljenje najbolje prakse EU u relevantnim područjima i uspostavljanje međunarodne suradničke mreže, također putem ciljanog studijskog putovanja
 • Unaprjeđenje upravljačkih i tehničkih vještina i znanja u području međunarodnih poslovnih usluga, know-how transfera tehnologije i poslovne inkubacije
 • Razvoj poduzetništva kroz organiziranje tečajeva za studente, nezaposlene ljude i zaposlenike malih i srednjih poduzetnika
 • Dizajn i razvoj novih usluga za male i srednje poduzetnike koje se odnose na nove tehnologije, marketing, međunarodne poslovne mogućnosti, poslovnu inkubaciju i tehnički / poduzetnički trening.

Provedba aktivnosti projekta doprinijela je ostvarenju sljedećih rezultata: 

 • Uspostavljena organizacijska struktura i struktura usluga multi-sektorskog Tehnoparka
 • Uspostavljen mehanizam izgradnje kapaciteta za razvoj i pružanje integriranih tržišno orijentiranih usluga prema poduzetništvu
 • Zaposlenici Tehnoparka uključeni u trening na poslu i trening aktivnostima te u razvoj usluga usmjerenih na podršku konkurentnosti malim i srednjim poduzetnicima, u suradnji sa Strojarskim fakultetom iz Slavonskog Broda (MEF)
 • Uspostavljena suradnja i mehanizam umrežavanja s glavnim institucijama koje podržavaju inovacije i konkurentnost malih i srednjih poduzetnika u županiji
 • Provedeno mapiranje kompetencija Strojarskog fakulteta Slavonski Brod
 • Osnovan mehanizam izgradnje kapaciteta s fokusom na strukovno obrazovanje i osposobljavanje na lokalnoj razini
 • Učenici lokalnih srednjih škola i studenti sa Strojarskog fakulteta, nezaposlene osobe i zaposlenici malih i srednjih poduzeća obučeni u području menadžerskih tema (marketing, projekt management, analize troškova i dobiti, financijski menadžment itd.) i područja novih tehnologija, prvenstveno iz područja obrade metala.
X